Home
Virtuele Maagband
Hypnotherapie
Opstellingen
PDS Prikkelbare Darm
Over Nicole
Tarieven Contactinfo
Reacties
Privacy en cookies
Mobiele website

Privacy en cookies

Privacy beleid

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over
de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming,
heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur,
  een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw
zorgverzekeraar. 

 

 • Uw naam, adres en woonplaats 

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’de kosten van het
  consult
Cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics op onze website. Deze tool houdt bij wat  bezoekers van onze website doen.
Bijvoorbeeld naar welke pagina's je hebt gekeken, hoe je op onze site surft, of hoe lang je op een pagina bent geweest.
Via deze tool verzamelen we anonieme gegevens van de bezoekers.  Voor ons zijn deze anonieme gegevens wel erg belangrijk
want daaruit kunnen we zien of onze website goed functioneert en waar eventuele knelpunten zitten, krijgen we inzicht in de
wijze waarop onze website wordt gebruikt, naar welke pagina's wordt gesurft en welke niet. Wij gebruiken deze gegevens niet
om bijvoorbeeld een profiel van je internetgebruik op te stellen en wij delen deze informatie ook niet met andere bedrijven of
derden. Je afmelden voor google analytics kan via deze link.


Gebruik van cookies


VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS OP ONZE WEBSITE

Verwijzingen en hyperlinks die niet door Vivere worden onderhouden, zijn alleen ter informatie voor de bezoeker opgenomen.
Vivere heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt
geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud
of het functioneren van de betreffende websites dan wel hun privacybeleid.


WIJZIGING PRIVACYBELEID

Indien je het niet eens bent met ons privacybeleid of niet wilt dat wij je gegevens op bovenstaande manier gebruiken of opslaan,
stuur ons dan een email met verzoek om wijziging of verwijdering. 

 

Vivere Hypnotherapie-Brabant